top of page

AT VÆRE FAMILIE

Lette relationer

Vi er alle født ind i en familie.

For nogen er det en tæt relation som er livsvarig.

For andre er den kortvarig og med brud.

Jeg er af den overbevisning, at vi alle er født ind i den perfekte familie. 

Ikke forstået som, at det for alle føles perfekt i vores opvækst eller i vores voksenliv.

Men perfekt udfra hvad vi skal lære igennem den familie vi har.

Jeg ser vores familie, som vores legeplads.

Vores legeplads til personlig vækst.

Igennem vores familie får vi alle de erfaringer vi har brug for, for at udvikle os og for at vækste som menneske. 

Nogle mennesker går igennem livet med de kærligste og varmeste følelser, oplevelser og erfaringer med deres familie. Andre går igennem livet med ar på sjælen og for nogen også fysisk på kroppen. Med omsorgssvigt, skænderier og dysfunktionelle relationer.

For nogle mennesker bevarer de en relation til deres familie, på trods af alt det svære og tunge.

For andre giver det mening at tage afstand i kortere eller længere perioder - og for andre er det nødvendigt med et permanent brud.

Jeg er overbevist om at vi træffer de beslutninger, som vi føler er de rigtige for os. Uanset hvad vi har været igennem.

Derfor kan vi som udestående heller aldrig dømme et andet menneske ud fra de valg de træffer omkring deres familie. 

Vi har alle vores historie og referenceramme som vi træffer vores valg ud fra.

Ens for os alle er at vi har den familie der giver os de bedste betingelser for vækst og udvikling.

Familie Clearing

Jeg tilbyder blandt andet Familie Clearing til jer der ønsker, at få kigget på og renset jeres energi i en familierelation. 

bottom of page