top of page
Mindfulness med afsæt i pædagogik

MIN FAGLIGE BAGGRUND

Jeg har to grene jeg bevæger mig indenfor og som jeg fletter sammen i alt hvad jeg laver.

 

Indenfor det mere etablerede system er er jeg uddannet pædagog i 2002.

Jeg har en uddannelse i systemisk og narrativ terapi.

Mindfulness instruktør med kognitiv terapi.

I 2017 startede min personlige rejse for alvor og jeg tog en uddannelse som Vibrationel Coach.

Senere en uddannelse som Essensvejleder (numerologi).

Samt en uddannelse som Clearing Master. 

Jeg elsker begge verdner. 
Jeg elsker at suge viden til mig, fordybe mig, være nysgerrig og udvide min horisont indenfor begge verdner. 

 

Som pædagog har jeg (ærligt) altid kedet mig lidt. Jeg følte ikke jeg helt kunne finde min plads, selvom jeg havde skønne arbejdspladser. 
Indenfor normalområdet blev jeg  hurtigt puttet ind i en kasse, som jeg skulle passe ind i. Hvilket for mig var svært, fordi jeg havde brug for at sprede mig langt udover det pædagogiske felt. 

Da jeg i 2013 blev ansat som familie rådgiver kunne jeg pludselig få langt flere af mine faglige aspekter i spil. Pludselig åbnede der sig en verden af guidens til familier som rakte udover det der kun stod i de pædagogiske bøger. 

 

For mig er faglighed en kombination af det som det enkelte menneske (måske) har uddannet sig til - samt livets læring.

Hvad mennesket har med i rygsækken, hvordan det er omsat til læring og erfaringer og hvordan det så bruges i praksis.

 

Faglighed er langt mere end det vi læser på de enkelte uddannelser.

bottom of page